28.02.2020 - 10.04.2020

Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „CYBERPRZEMOC”

Miejscowość Wydarzenia: Łódź

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fotografia, Grafika, Malarstwo, Podstwy projektowania, Rysunek

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Studenci uczelni plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://www.plastyklodz.pl/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Cyberprzemoc pojawiła się na przełomie XX i XXI wieku. Napastnicy prześladują swoje ofiary złośliwymi i obraźliwymi SMS-ami lub e-mailami. Bardziej drastyczną formą ataku jest sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy dręczenia przez komunikatory sieciowe. Taka forma znęcania się nad swoimi ofiarami, wynika z tego, że łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko. Prześladowanie przez internet jest szczególnie groźne dlatego, że kompromitujące czy poniżające materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na zawsze, jako kopie na wielu komputerach, nawet po ustaleniu i ukaraniu sprawcy.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Promowanie idei tolerancji i walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią i niewiedzą. Nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy i zachowania.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Przewodniczący Jury: dr.hab. Sławomir Iwański – prof. zwyczajny, wykładowca Katedry filmu animowanego i efektów specjalnych Wydziału operatorskiego i realizacji telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

Wiceprzewodniczący Jury: dr.hab. Piotr Karczewski - prof. nadzw. Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Członkowie jury:

1. Grzegorz Kalinowski – Kierownik Pracowni Technologii Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

2. doc. Pavel Noga – doktor habilitowany, wykładowca Uniwersytetu Tomasa Bati w Zlinie (pracownia projektowania graficznego), Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Czechy.

3. Alexander Shantarovich – Dyrektor Mińskiego Kolegium Państwowego Sztuk Plastycznych im. A. K. Glebova.” – Mińsk, Republika Białorusi.

4. Andrei Karpiankou – nauczyciel malarstwa i rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku i Mińskiego Kolegium Państwowego Sztuk Plastycznych im. A. K. Glebova.” – Mińsk, Republika Białorusi.

5. Sarka Dedkova (projektantka, ilustratorka, malarka) – pedagog na Gimnazjum Havirov, Czechy

Honorowi członkowie jury:

1. Alves Soares Rui Miguel – Rotary Club (Portugalia)

2. Andrzej Jaskólski – Prezes Allmendinger Sp. z o.o. Łódź

3. Jacek Jakubiak - Prezydent Rotary Club Łódź

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Prace należy przesłać na adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, ul. Gandhiego 14, 91-112, Łódź

Termin nadsyłania prac: 28.02.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec-kwiecień 2020

Oceny prac oraz podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której skład wejdą osoby profesjonalnie związane ze środowiskami artystycznymi. Decyzja jury jest ostateczna.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie Internetowej szkoły www.plastyklodz.pl

Prace zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Harmonogram imprezy: 28.02.2020- termin oddania prac marzec 2020 roku - obrady Jury kwiecień 2020 roku - wernisaż, wystawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół plastycznych stopnia średniego a w kategorii plakat również do wszystkich studentów uczelni artystycznych z kraju i z zagranicy.

Warunki konkursu dla szkół średnich:

1. Prace będą oceniane w kategoriach dla szkół średnich: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, fotografia, plakat

2. Rozmiary prac dla szkół średnich: rysunek i malarstwo - minimalny format A3, grafika warsztatowa, fotografia - minimalny format A3, plakat – format minimalny A3,

Dla uczniów szkół średnich: Każda praca ma być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, dane dotyczące pracy (tytuł i technika) oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. ( Załącznik 1 - Karta zgłoszenia uczestnictwa).

Warunki konkursu dla studentów uczelni artystycznych:

1. Prace będą oceniane w kategorii dla studentów uczelni artystycznych: - plakat

2. Rozmiary prac dla studentów uczelni wyższych: a) format minimalny B2.

Dla studentów: Każda praca ma być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko, rok studiów, wydział, pracownia, imię, nazwisko i tytuł wykładowcy, nazwę i adres uczelni. ( Załącznik 2 - Karta zgłoszenia uczestnictwa).

Warunki ogólne:

a) Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.

b) Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 prace.

c) Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Inne prace będą odsyłane na prośbę i koszt uczestników konkursu.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „CYBERPRZEMOC”” (ID 1820) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.