06.04.2020 - 07.04.2020

Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych I i II stopnia: trąbka, puzon, tuba, eufonium. waltornia

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Seminaria

Specjalność: Puzon, Trąbka, Tuba, Waltornia

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psmkolbuszowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Dwudniowe seminarium o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów i nauczycieli instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych I i II stopnia jest inicjatywą powstałą jako element korelujący doskonalenie umiejętności gry na w/w instrumentach zainspirowane w wyniku organizowanych Kursów „Letnia Akademia Trąbki” realizowanych w PSM I stopnia w Kolbuszowej od 2015 roku. Skierowane jest do uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia, zarówno jako forma zajęć solowych, jak i zespołów kameralnych.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psmkolbuszowa@gmail.com

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem realizacji tego zadania jest:

- właściwy dobór programu nauczania i praktyczne, metodyczne zajęcia dla nauczycieli w odniesieniu do obowiązujących podstaw programowych,

- praca w zespołach w sekcji instrumentów dętych blaszanych – ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowych w świetle dostrzeganych potrzeb edukacyjnych szkolnictwa artystycznego i gry orkiestrowej,

- promowanie najnowszych metod w nauczaniu gry na instrumentach dętych blaszanych ze szczególnym uwzględnieniem etapu początkowego w nauczaniu,

- ciągła praca nad zagadnieniami oddechu, postawy i tremy zarówno u uczniów początkujących jak i zaawansowanych programowo,

- realizacja zaleceń komisji z przesłuchań CEA mające odniesienia do pomocy dydaktycznej i merytorycznej nauczycielom, którzy uzyskali średnie i niskie oceny swoich podopiecznych,

- pomoc warsztatowa i merytoryczna dla nauczycieli rozpoczynających ścieżkę zawodową oraz realizujących awans zawodowy na kolejne stopnie.

Seminarium wykazuje stałą potrzebę kontaktów merytorycznych środowiska pedagogicznego wszystkich szczebli, mających na celu podnoszenia kwalifikacji uczących, wzrost poziomu umiejętności uczniów oraz wypracowanie wspólnych metod i sposobów do osiągnięcia sukcesów dydaktycznych i artystycznych. Zajęcia prowadzone na seminarium mają także odnosić się do spostrzeżeń i zgłaszanych problemów, na które napotykają nauczyciele w pracy pedagogicznej deklarowanych podczas przesłuchań różnego szczebla CEA.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowani wykładowcy:

  • dr Jakub Urbańczyk - AM Kraków / tuba
  • prof. Wacław Mulak - AM Kraków / trąbka
  • dr Tomasz Ślusarczyk - UMFC Warszawa, AM Kraków/ trąbka
  • dr Tomasz Stolarczyk - AM Kraków / puzon
  • dr Tomasz Bińkowski - UMFC Warszawa/ waltornia

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Podczas seminarium prowadzone będą zajęcia w trzech grupach tematycznych:

– zajęcia indywidualne

- zespoły z uwzględnieniem problematyki „zespół kameralnych sekcji dętej blaszanej”

- wykłady i zajęcia merytoryczne z nauczycielami. Harmonogram zajęć w ramach seminarium będzie obejmował wykłady i grupy łączące specjalność danego instrumentu dla ogółu uczestników o zróżnicowanym charakterze tematycznym oraz indywidualne konsultacje tak z udziałem pedagogów prowadzących jak i wykładowców seminarium.

Poza informacjami technicznymi, warsztatowymi, muzycznymi będą przeprowadzane dyskusje metodyczne będące źródłem doświadczeń płynących od pedagogów zajmujących się na co dzień edukacją w szkolnictwie różnego stopnia zaawansowania stosowne do potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez uczestników. Podjęte rozmowy i działania z lat poprzednich wykazują znaczne zbliżenia stanowisk mające na celu znalezienia wspólnych rozwiązań pozostających w zgodzie z wymogami programowymi, jak i indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.

Zajęcia odbywać się będą w kilku salach podzielonych na poszczególne moduły. Poranne wykłady obejmować będą zagadnienia problemowe będące jednocześnie swoistą wizytówką każdego z wykładających, ale odnoszących się ogólnie do zagadnień np. oddechu, artykulacji itp. Uczestnicy mogą jednocześnie korzystać z zajęć warsztatowych prowadzonych równolegle przez pozostałych wykładowców. Mają one charakter tak konsultacyjny dla nauczycieli jak i wnoszący nowe rozwiązania w zależności od potrzeb i możliwości w edukacji ucznia.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Seminarium skierowane jest do uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych I i II stopnia: trąbka, puzon, tuba, eufonium, waltornia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych I i II stopnia: trąbka, puzon, tuba, eufonium. waltornia” (ID 1834) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.