16.05.2020 - 19.05.2020

XII Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów w Głubczycach

Miejscowość Wydarzenia: Głubczyce

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 3 lata

www Wydarzenia: www.psm.glubczyce.info

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Historia Historia Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów sięga 1994 roku. Inicjatorem i organizatorem pierwszych edycji tego wydarzenia był Józef Kaniowski – ówczesny dyrektor szkoły. Wraz z początkiem Festiwalu rozpoczyna się również współpraca szkoły z wybitnymi pianistami i pedagogami, między innymi Wierą Nosiną, Eleonorą Tkacz, Celiną Heller i Elżbietą Hoffman. W ramach imprezy odbywają się nie tylko przesłuchania konkursowe, ale też seminaria, warsztaty i koncerty. Warto wspomnieć, że laureatką pierwszego głubczyckiego konkursu w 1994 roku była Julianna Awdiejewa, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2010 roku.

Kolejne edycje festiwalu odbywały się początkowo co trzy lata i przyciągały głównie uczestników z Rosji, Ukrainy, Polski. W kolejnych latach stopniowo zwiększała się liczba uczestników także z innych krajów (Czechy, Litwa, Łotwa, Chiny). W tym czasie do grona jurorów i gości festiwalu dołączyli Monika Sikorska – Wojtacha, Waldemar Wojtal, Alena Vlasakova, Alicja Paleta – Bugaj i Aleksandra Zvirblyte.

W 2003 roku dyrektorem festiwalu zostaje Krystyna Michalik (dyrektor szkoły od 1999 roku). Począwszy od szóstej edycji w 2007 roku konkurs zostaje rozszerzony o nową kategorię wiekową i odbywa się co dwa lata. Stałym punktem programu od tej pory jest również koncert w Głogówku połączony z wizytą w tamtejszym zamku, miejscu pobytu na Opolszczyźnie Ludwiga van Beethovena. Tradycją festiwalu jest promowanie młodych muzyków pochodzących z regionu opolskiego. Podczas festiwalowych koncertów wystąpili między innymi Ravel Piano Duo (Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska), Dominik Zabłocki, Piotr Kupka, Rafał Łuszczewski, Maria Ołdak, Jagoda Krzemińska, Sylwia Michalik. Od IX edycji w 2013 roku festiwalem kieruje obecny dyrektor szkoły – Adam Kopyto.

W roku 2017 Festiwal odbył się po raz jedenasty. Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpili laureaci pierwszych miejsc X Festiwalu – Anna Urzędowska, Michał Chałupczak i Maciej Skrzeczkowski oraz wywodzący się z Opolszczyzny trębacz Lennard Czakaj – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu, laureat nagrody publiczności w konkursie Młody Muzyk Roku 2016. Z recitalem pianistycznym wystąpił Łukasz Krupiński, który znalazł się w prestiżowym gronie 20 najlepszych pianistów XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im Fryderyka Chopina. W ramach współpracy z muzeum regionalnym w Głogówku w miejscu, w którym 200 lat temu przebywał Beethoven odbył się koncert wszystkich laureatów festiwalu. Imprezą towarzyszącą festiwalowi był konkurs plastyczny „Muzyka widziana oczami dziecka”, w którym udział wzięli dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Głubczyce. W ramach festiwalu odbyły się również wykłady autorskie, które wygłosił Pavel Dombrovskij (Rosja) oraz Dragomir Bratić (Serbia).

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Podnoszenie jakości nauczania gry na fortepianie

Wymiana doświadczeń pedagogicznych

Promocja uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży

Popularyzacja muzyki artystycznej wśród dzieci i młodzieży

Promocja miasta i regionu

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury pod przewodnictwem Prof. Waldemara Wojtala – (AM Gdańsk - Polska)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania odbywać się będą w 3 grupach wiekowych, dla III grupy festiwal jest dwuetapowy.

Program przesłuchań obejmuje:

Grupa I do 10 lat (urodzeni w 20010 i młodsi)

1. Utwór z epoki baroku

2. Etiuda lub utwór wirtuozowski

3. Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny klasycznej

Grupa II do lat 12 (urodzeni w 2008 i młodsi)

1. Barokowy utwór polifoniczny

2. Etiuda lub utwór wirtuozowski

3. Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny klasycznej

4. Utwór kompozytora z XX lub XXI w.

Grupa III do lat 15 (urodzeni w 2005 i młodsi)

Etap 1.

1. Barokowy utwór polifoniczny

2. Etiuda lub utwór wirtuozowski

3. Utwór z epoki romantyzmu

Etap 2.

1. Sonata lub sonatina klasyczna – całość

2. Utwór kompozytora z XX lub XXI w.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony www.psm.glubczyce.info

Wypełnione zgłoszenia należy wysyłać do dnia 16 kwietnia 2020 r. wyłącznie elektronicznie na adres email festiwal@psm.glubczyce.info Do zgłoszenia należy dołączyć

- zdjęcie paszportowe (format jpg)

- skan zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Uczestnicy występują w przesłuchaniach w kolejności od najmłodszego do najstarszego.

Przesłuchania uczestników grupy I i II są jednoetapowe. Przesłuchania uczestników grupy III odbędą się w dwóch etapach. Kolejność wykonywania zgłoszonych utworów w poszczególnych etapach jest dowolna. Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XII Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów w Głubczycach” (ID 1851) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.