24.04.2020 - 25.04.2020

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH „JUPITER 2020”

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Flet, Klarnet, Saksofon

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://wiechowicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=251

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.

Konkurs „JUPITER 2020” jest konfrontacją wykonawczą dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia lub innych tego typu.Konkurs jest interdyscyplinarny i obejmuje następujące instrumenty:

• flet

• klarnet

• saksofon

Jego głównym celem jest wyłonienie indywidualności artystycznych. Spośród laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach instrumentalnych i grupach wiekowych wyłoniony zostanie zdobywca Grand Prix: instrumentu marki „JUPITER®”

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Konkurs "Jupiter" odbywa się od roku 2007. Do tej pory w kolejnych latach odbyło się 13 edycji konkursu. Celem konkursu jest konfrontacja i popularyzacja instrumentów dętych objętych konkursem, wymiana doświadczeń między pedagogami.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowane Jury:

mgr Krzysztof Kawula - nauczyciel i kierownik sekcji instr. dętych SM I st. Nr 1 w Krakowie,

dr hab. Piotr Lato - klarnecista, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie,

mgr Tomasz Gmyrek - saksofonista i klarnecista, nauczyciel SM I i II st. w Bielsku Białej i Cieszynie

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program Konkursu

Uczestnicy konkursu prezentują dowolny repertuar.

Czas prezentacji nie może przekraczać:

- dla grupy I - 6 minut,

- dla grupy II - 8 minut

Czas prezentacji będzie ściśle przestrzegany.

Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem bądź solo.

Całość programu musi być wykonana z pamięci.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół muzycznych I stopnia.

Przesłuchania konkursowe będą prowadzone w dwóch grupach:

a) grupa I - uczniowie klas 1 – 4 cyklu sześcioletniego i I – II cyklu czteroletniego

b) grupa II - uczniowie klas 5 – 6 cyklu sześcioletniego i III – IV cyklu czteroletniego

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest nadesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz (dostępny na stronie www.wiechowicz.pl od dnia 16 marca 2020 r.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2020 r.

Liczba uczestników konkursu jest ograniczona i nie może przekraczać 120 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do dnia 06 kwietnia 2020 r. organizator zamieści na stronie www.wiechowicz.pl listę uczestników i harmonogram przesłuchań.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH „JUPITER 2020”” (ID 1874) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.