03.04.2020 - 04.04.2020

V Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki im. Franciszka Wesołowskiego

Miejscowość Wydarzenia: Łomża

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Teoria muzyki

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psmlomza.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Konkurs jest dwuetapowy.

Przed rozpoczęciem konkursu każdy z uczestników wybiera swoje godło, które zostaje zamknięte w zapieczętowanej kopercie. Ma to na celu anonimizację uczestników w celu otrzymania obiektywnych wyników.

W I etapie uczestnicy rozwiązują zawarte w arkuszach zadania oparte głównie o teksty nutowe zaczerpnięte z literatury muzycznej. Po zakończonym etapie jury sprawdza prace i kwalifikuje najlepszych uszestników do II etapu. O ilości uczestników przechodzących do II etapu decyduje jury.

W II etapie uczestnicy dostają nowy zestaw zadań do rozwiązania. Zestaw ten jest bardziej zaawansowany pod względem trudności i szczegółowości zadań od I etapu i również oparty jest o przykłady z literatury muzycznej. O kolejności miejsc decyduje suma punktów z I i II etapu.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Łomży

Adres: Al. Legionów 36

18-400 Łomża

Tel.: +48.86.2150161

e-mail: psmlomza@poczta.internetdsl.pl

www: http://www.psm.lomza.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Cele konkursu:

- pogłębienie wiedzy uczniów z zasad muzyki,

- poprawa umiejętności pracy z tekstem nutowym,

- wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

- dr hab. Elżbieta Szczurko – przewodnicząca (AM Bydgoszcz)

- dr hab. Maria Pokrzywińska (UMFC Warszawa)

- mgr Wiesław Mieczkowski (PSM I i II st. Olsztyn)

- mgr Anna Kurowska – sekretarz (PSM I i II st. w Łomży)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Obowiązuje zakres materiału wyszczególniony w regulaminie - www.psm.lomza.pl

Bibliografia: F. Wesołowski, Zasady muzyki; K. Sikorski, Harmonia, cz. I

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Konkursie.

Adresatami Konkursu są uczniowie Szkół Muzycznych II stopnia, Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia oraz Liceów Muzycznych, a także uczniowie ostatnich klas OSM I st.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „V Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki im. Franciszka Wesołowskiego” (ID 1900) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.