02.06.2020 - 10.06.2020

VIII MIĘDZYNARODOWE ARTYSTYCZNE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE

Miejscowość Wydarzenia: Lublin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Formy rzeźbiarskie, Rzeźba

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/historia_szkoly/imprezy-cykliczne/warsztaty/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

VIII Międzynarodowe Rzeźbiarskie Warsztaty Artystyczne, realizowane od 16 lat jako biennale, mają formułę zajęć plenerowych (rzeźba w drewnie) oraz zajęć warsztatowych w innych materiałach rzeźbiarskich: w technikach odlewu w metalu, rzeźby w kamieniu, realizacji w tworzywie sztucznym, ceramice. Uczestnikami pleneru są uczniowie średnich szkół plastycznych z całego kraju oraz zaproszeni goście. Szkoły delegują 2 – 3 osobowe zespoły pod opieką nauczyciela do realizacji w drewnie oraz zainteresowanych uczniów do realizacji małej formy rzeźbiarskiej w technice odlewu w metalu. Miejscem warsztatów jest teren Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie oraz ośrodek plenerowo – wypoczynkowy „Wodnik” Firlej k. Lubartowa.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem pleneru jest stworzenie możliwości szeroko rozumianej wymiany doświadczeń młodzieży i nauczycieli szkół plastycznych, prowokowanie dyskusji i refleksji na temat współczesnej rzeźby plenerowej oraz doskonalenie umiejętności rzeźbiarskich. Rozszerzona o warsztaty odlewnicze i warsztaty rzeźby w kamieniu formuła, stwarza możliwości wykonania małych form rzeźbiarskich metodą „na mułek”, form odlewniczych, odlewów z brązu i aluminium, obróbki i patynowania prac oraz – w przypadku rzeźby kamiennej - obróbki piaskowca pneumatycznymi narzędziami rzeźbiarskimi. Plener adresowany do uzdolnionej plastycznie młodzieży, jest okazją do realizacji dużych form przestrzennych w drewnie oraz małych form odlewniczych, w warunkach twórczej konfrontacji, pod okiem doświadczonych nauczycieli rzeźby i wybitnych twórców – profesorów wyższych uczelni artystycznych. Zakończeniem warsztatów będzie wernisaż wystawy rzeźb plenerowych na terenie ośrodka „Wodnik” Firlej ul. Wczasowa 1 oraz wystawa prac odlanych w metalu i wykonanych w kamieniu w Galerii szkolnej. Warsztaty nie mają formuły konkursowej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Organizatorzy planują wykłady i prezentacje nauczycieli akademickich reprezentujących Wydziały Rzeźby ASP w Warszawie, ASP im. J. Matejki w Krakowie, Narodowej Akademii Sztuki we Lwowie. Przewidujemy także pokaz wykonania plenerowego pieca ceramicznego, połączony z technologicznym procesem wypału, przygotowany przez pracowników Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W warsztatach rzeźbiarskich biorą udział 2-3 osobowe zespoły uczniów z klas przedmaturalnych ( III LP i V OSSP) pod opieką nauczyciela oraz indywidualnie uczniowie starszych klas zainteresowani realizacjami w technikach odlewu z metalu. Każdy zespół lub uczestnik, zgłasza się na plener z gotowym projektem formy przestrzennej, warunki wykonawstwa uzgadnia się z organizatorami Warsztatów do dnia 15. 05. 2020 r. Warunki wykonania rzeźb odlewanych w metalu - od projektu do wykonania - uzgadniane są podczas warsztatów. Zatwierdzone przez organizatorów projekty rzeźb powinny być zrealizowane w czasie trwania warsztatów (8 dni). Uczestnicy przywożą ze sobą podstawowe narzędzia (dłuta i inne) niezbędne do realizacji prac. Organizatorzy zabezpieczają materiał do realizacji rzeźb plenerowych i odlewów. Prace wykonane podczas warsztatów są własnością organizatora ( ZSP Lublin ) i będą eksponowane na terenie Lublina.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw majątkowych, praw autorskich oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy złożyć do organizatorów w terminie do 15.05.2020 r. Uczestników Warsztatów obowiązują przepisy porządkowe i regulaminy obowiązujące w ZSP Lublin. Koszty uczestnictwa dla uczniów uczestniczących w części warsztatów odlewniczych i rzeźby w kamieniu (ok. 500 PLN/ os – wyżywienie i noclegi) ponoszą szkoły wysyłające uczniów i nauczycieli. Zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 3, adres: 20-038 Lublin, ul. Weteranów 3, wyżywienie w formie cateringu na terenie ZSP. Uczestnicy warsztatów plenerowych w Firleju nie ponoszą kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII MIĘDZYNARODOWE ARTYSTYCZNE WARSZTATY RZEŹBIARSKIE” (ID 1907) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.