09.03.2020 - 26.06.2020

OBRAZY W SŁUŻBIE II Ogólnopolskie Biennale Fotografii Użytkowej

Miejscowość Wydarzenia: Poznań

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Inne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fotografia

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.lp.poznan.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Fotograficznego jest Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Konkurs został wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół plastycznych wszystkich typów w Polsce.

W 1968 roku Andy Warhol wypowiedział prorocze słowa: "W przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut". Dziś świat „przeniósł” się do cyberprzestrzeni, przyspieszył, zmniejszył się, pozbawił tajemnic. Zaczęły zanikać inne zmysły niż wzrok i słuch. Często bardziej istniejemy w cyberprzestrzeni niż fizycznie, realnie. Kondycję świata Zygmunt Bauman, socjolog i filozof, określił jako płynną nowoczesność. Określał w ten sposób grupę zjawisk społecznych, które charakteryzują cywilizację przełomu XX i XXI wieku. Źródłem, jak uważał Bauman, z którego wypływa płynna nowoczesność, są przemiany, które zaszły w kulturze zachodniej w drugiej połowie XX wieku. Przede wszystkim postęp technologiczny, telekomunikacyjny i transportowy. Efektem jest brak zakotwiczenia, tożsamości, wartości oraz nieobecność granic, choćby konsumpcyjnych czy komunikacyjnych. Płynna nowoczesność to zmienność, względność. Czy Warhol i Bauman trafnie określił współczesną kondycję społeczeństwa? A gdyby „wyjść” na te przysłowiowe 15 minut poza smartfon? Gdyby opuścić na 15 minut ten nurt i zatrzymać się. Odetchnąć, poczuć zapach, smak. Co by się stało? Co byśmy ujrzeli? Kim byśmy byli? Czy bylibyśmy? 15 minut poza.

ORGANIZATOR

Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Adres: ul. Junikowska 35

60-163 Poznań

Tel.: +48.61.8684868

e-mail: sekretariat@lp.poznan.pl

www: http://www.lp.poznan.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest pobudzenie refleksji nad zjawiskami towarzyszącymi nam w codziennym życiu, rozbudzenie kreatywności oraz doskonalenie warsztatu twórczego. Nawiązanie dialogu z codziennością, by trafnie odpowiedzieć na hasło konkursowe. Konkurs stanie się okazją do konfrontacji młodzieży z problematyką XXI wieku.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury w składzie:

Przewodniczący - prof. Andrzej Florkowski - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Członkowie: dr Janusz Oleksa - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jacej Jurek - dyrektor artystyczny Agencji Reklamowej JUST

sekretarz (bez prawa głosu)- Anna jabłońska PLSP Poznań

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Na konkurs przyjmowane będą: - fotografie (odbitki lub wydruki) w formacie minimum A3, maksymalny B1, prace powinny być naklejone na podkład umożliwiający ekspozycję; - jeżeli prace tworzą cykl, ich kolejność powinna być oznaczona, maksymalna ilość prac w cyklu - 5 sztuk; - prace należy opatrzyć na odwrocie czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową; - wymagana jest wersja elektroniczna prac o parametrach: TIFF, RGB, 300 dpi, format nie powinien przekraczać 3500 pikseli na dłuższym boku; - plik powinien być opisany według następującego schematu: miasto_szkoła_nazwisko_imię_rok - wersje elektroniczne prac powinny być wysłane na adres e-mail: obrazywsluzbie@gmail.com - każdy uczestnik może przesłać maksimum 5 prac wykonanych w ciągu dwóch ostatnich lat.

Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę trafność interpretacji, koncepcję, adekwatność środków artystycznego przekazu oraz jakość wykonania. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenianie jury. Prace zostaną odesłane zgodnie z deklaracją na karcie zgłoszeniowej. Prace zabezpieczone na czas przesyłki nadsyłać należy na adres: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego „OBRAZY W SŁUŻBIE 2020” ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Termin nadesłania prac Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po tym terminie oraz prace niezgodne z regulaminem, nie będą oceniane przez Jury i zostaną odesłane na koszt nadawcy. W przypadku niemożności identyfikacji autora, prace nie będą zwracane.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy: Grand Prix, 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Prace zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Informacji na temat Biennale udziela komisarz biennale - Anna Jabłońska. Tel. 61 868 48 68, e-mail: obrazywsluzbie@gmail.com Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.lp.poznan.pl

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „OBRAZY W SŁUŻBIE II Ogólnopolskie Biennale Fotografii Użytkowej” (ID 1914) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.