28.05.2020 - 29.05.2020

III Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka

Miejscowość Wydarzenia: Bytom

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Puzon, Tuba

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.muzyczna.bytom.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią na terenie kraju i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się koronawirusa jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka.

Informację o ustaleniu nowej daty odbycia się konkursu prześlemy Państwu drogą mailową.

Z poważaniem

Jolanta Sznajder

Dyrektor Szkoły

Pierwsza edycja Ogólnpolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka, która odbyła od 5-7 listopada 2014 roku cieszyła się szerokim zainteresowaniem środowiska muzyków grających na puzonie i tubie. Grono uczestników zmagań konkursowych liczące 52 osoby świadczy dobitnie o potrzebie istnienia tego typu imprezy w kalendarzu muzycznym. Osoba patrona konkursu będącego równocześnie honorowym przewodniczącym jury jest niewątpliwie autorytetem w dziedzinie nauczania gry na puzonie i tubie. Jego obecność w trakcie przesłuchań konkursowych stanowiła i będzie stanowić niewątpliwie niezwykle ważny czynnik mobilizujący uczestników do zwiększenia starań włożonych w przygotowania do występu. Taka formuła stwarza jednocześnie niezapomnianą okazję do spotkań młodego pokolenia wykonawców z niezwykle interesującą postacią przekazującą ciągle żywą tradycję polskiej szkoły puzonowej i tubowej wywodzącej się od postaci profesora Feliksa Kwiatkowskiego.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem III Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka jest zachowanie pamięci znakomitego pedagoga (byłego członka NOSPR), ale przede wszystkim możliwości rywalizacji dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w kategorii puzon i tuba. Droga rywalizacji konkursowej wyłoni najlepszych puzonistów i tubistów, dodatkowo zmotywuje do aktywnej pracy nad przygotowaniem repertuaru wymaganego regulaminem konkursu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W ustaleniu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PROGRAM TUBA

I kategoria wiekowa:

I etap (internetowy):

 • Robert W. Smith – Concertino

II etap: Program dowolny, czas trwania: 5-8 minut

II kategoria wiekowa:

I etap (internetowy):

 • J. S. Bach – Air i Bourree

II etap: Program dowolny, czas trwania 6-10 minut

III kategoria wiekowa:

I etap (internetowy):

 • Krotov Blazhevich – Etiuda koncertowa

II etap:

 • Alexej Lebedev – Allegro koncertowe (utwór obowiązkowy)
 • Utwór dowolny (jeden z czterech):
 • Jonathan D. Green – Sonata „When we were giants” część 1 i 2
 • Alec Wilder – Suita nr 1 „Effie” część 4 i 5
 • Don Haddad – Suita część 1 i 3
 • Arthur Frackenpohl – Basso Tomaso

PROGRAM PUZON

I kategoria wiekowa:

I etap (internetowy):

 • Gustav Levin – Pieśń

II etap Program dowolny, czas trwania: do 6 minut

II kategoria wiekowa:

I etap (internetowy):

 • Vander Cook – Topaz

II etap:

 • Do wyboru:
 • Edwin Brooks – Concertino
 • Jean Guy-Ropartz – Andante et Allegro

2. Utwór dowolny, czas trwania: do 6 minut

III kategoria wiekowa:

I etap (internetowy):

 • Girolamo Frescobaldi – Toccata

II etap

 • Do wyboru
 • Mikołaj Rimski – Korsakow – Koncert
 • Lars Eric Larsson – Concerto

2. Utwór dowolny – czas trwania do 8 minut

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W konkursie mogą brać udział uczestnicy w 3 grupach:

 • I grupa uczniowie szkół muzycznych I urodzeni w 2007 roku i młodsi,
 • II grupa uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w 2004 roku i młodsi,
 • III grupa uczniowie szkół muzycznych II stopnia urodzeni w 2001 roku i młodsi.

W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych kształcący się na kierunkach obejmujących grę na puzonie lub tubie, a każdy uczestnik jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania stosownego oświadczenia dołączonego do karty zgłoszenia.

Na pisemny wniosek potwierdzony zgłoszeniem młodszy uczestnik może startować w starszej grupie konkursowej.

Laureaci I Nagród poprzedniej edycji Konkursu nie mogą startować ponownie w tej samej grupie wiekowej.

Konkurs jest dwuetapowy dla uczestników wszystkich grup:

 • I etap stanowi preselekcję uczestników na podstawie nagrań video nadesłanych w dowolnej formie wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 20 kwietnia 2020 roku. Nominacji będą dokonywać wszyscy pedagodzy wysyłający swoich uczniów na konkurs. Zostaną im udostępnione anonimowe numerowane ścieżki dźwiękowe wyodrębnione z nagrań video. Każdy oceniający będzie mógł nominować do drugiego etapu 10 wybranych uczestników. Do II etapu zostaną dopuszczeni kandydaci z największą liczbą nominacji. O wynikach nominacji nauczyciele prowadzący zostaną poinformowani drogą mailową.
 • II etap odbędzie się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina i będzie oceniany przez Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Kandydatów do udziału w konkursie delegują szkoły muzyczne I i II stopnia. Zgodność danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym potwierdza dyrektor szkoły delegującej.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „III Ogólnopolskiego Konkursu Puzonistów i Tubistów im. Pawła Waloszczyka” (ID 1927) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.